Για την πλήρη λειτουργία του ιστοχώρου απαιτείται η χρήση Flash Player και Javascript.
For complete site functionality, the use of Flash Player and Javascript are required.